Principiile Chin Woo Athletic Association

De la început, activitatea Chin Woo Athletic Association a avut la bază un set de principii și concepte, asociate practicii martiale.

Cele 3 principii:
Întelepciunea – ”Un om întelept nu poate fi înselat”.
Filosofia – ”Un om filosof nu are griji”.
Curajul
– ”Omul care îsi cultivã curajul nu are fricã.”
 
Chiar dacã la o primã vedere enunțul acestor 3 principii le face să pară simple, de bun simt, ele se referã de fapt la cultivarea acestor calitãti. Deasemenea la momentul creãrii Chin Woo Athletic Association aceste principii aveau ca rol si revigorarea spiritului nationalist si civic al chinezilor.
Totusi aceste principii sunt valabile si astãzi.
Conceptul de ”întelepciune” face de fapt referire la un mod special de a vedea, percepe viata si anume mai profund si cu respect (evident prin prisma si cu ajutorul artelor martiale).
Conceptul de ”filosofie” este de asemenea o referire la o modalitate de a cerceta viata si implicit de instruire.
Conceptul de ”curaj” derivã din filosofia budistã si face trimitere la ideea de actiune, de a lua pozitie fatã de nedreptãti.

Cele 10 concepte ale Chin Woo Athletic Association

Cele 10 concepte derivã din cele 3 principii de mai sus si definesc un set de relatii om-societate care îsi au originea în budism, tao-ism si confucianism. Traducerea lor este fãcutã mot-a-mot, enuntarea lor fiind relativ cripticã tocmai pentru a genera dezbateri si explicatii, acest lucru favorizând schimbul de idei dar si fixarea lor în constiinta practicantilor.

Conceptul de BÃRBAT: Respect pentru excelenþã prin antrenarea moralã, intelectualã ºi fizicã. Termenul de ”respect” se referã la recunoasterea într-un mod onest a meritelor obtinute prin studiu si practicã. Deasemenea acest enunt genereazã o ierarhie socialã autoconsimtitã bazatã pe calitãtile si meritele membrilor societãtii. Asocierea termenilor ”moral”, ”intelect” si ”fizic” cu termenul de ”antrenare” defineste o persoanã activã, care depune eforturi în perfectionarea sa din toate punctele de vedere si care îsi foloseste aceste calitãti în folosul societãtii. Termenul de BÃRBAT se datoreazã faptului cã la momentul enuntãrii, în China, femeile nu aveau un statut egal cu bãrbatii. Astãzi acest termen trebuie citit OM.

Conceptul de CARACTER: Respect pentru tine si pentru ceilalti prin dreptate si integritate. Acest concept aduce în discutie douã calitãti umane, deasemenea cu impact social prin aplicarea lor atât în plan personal cât si în cazul celorlalti. Respectarea dreptãtii si a integritãtii presupune în primul rând cunoasterea, recunoasterea si cultivarea acestor calitãti; acestea la rândul lor generând actiuni sociale în aceeasi directie.

Conceptul de RESPONSABILITATE: Umanitate si egalitate prin cinste si franchete.
Acest concept face deasemenea trimitere cãtre o atitudine socialã responsabilã, bazatã pe recunoasterea unor situatii sociale si implicarea în rezolvarea acestora într-un mod impartial si direct.


Conceptul de VORBE Si FAPTE: Viata unei persoane este judecatã prin prisma faptelor si a vorbelor sale.
Din nou un concept care trimite cãtre viata socialã si modul cum este perceputã de cãtre comunitate. Deasemenea implicã definirea unei personalitãti care sã manifeste integritate, punând egalitate între vorbele si faptele persoanei, solicitând în acelasi timp un echilibru si o manifestare în oglindã între partea mentalã si cea externã. Acest lucru necesitã o cunoastere profundã si onestã a propriei persoane si o activitate continuã de corectare a propriilor defecte.


Conceptul de ÎNCREDERE: Sã respecti orice jurãmânt sau promisiune.
Chiar dacã la o primã vedere enuntul de mai sus pare simplu, pus în context social el face trimitere cãtre patriotism si responsabilitate fatã de tine, fatã de familie, fatã de comunitate, fatã de tarã. Termenul de ”promisiune” face trimitere cãtre ideea de asumare responsabilã si implicit corectitudine dar si eliminarea lãudãroseniei.

Conceptul de PUNCTUALITATE: Sã fii punctual fãrã a folosi nici o scuzã.
Acest concept este legat de cele anterioare, fãcând trimitere cãtre responsabilitate dar si cãtre respectul fatã de ceilalti. Asociind acest concept cu asumarea de cãtre o persoanã a unei functii publice, termenul de ”punctualitate” face referire si la respectul datorat celorlalti prin prezenta sa atunci când trebuie cât si actionarea fãrã întârziere în interesul acestora. Cerinta de a nu folosi nici o scuzã pentru a justifica non-prezenta sau non-actiunea solicitã persoanei de a pune interesul celorlalti fatã de interesele personale cât si ideea de sacrificiu. Punctualitatea are legătură diectă și cu ”a fi atunci când trebuie, unde trebuie”.


Conceptul de JUSTITIE: Sustinerea justitiei (dreptãtii) impartial.
Sustinerea justitiei presupune cunoasterea si recunoasterea dreptãtii actului de justitie. Atât cunoasterea cât si recunoasterea presupun o atitudine moralã si socialã corectã ducând direct la manifestarea impartialã publicã. Sustinerea justitiei presupune deasemenea o asumare publicã, socialã, a acestui fapt.

Conceptul de DESERVIRE: Sã îți îndeplinești serviciul cu onoare.
Si acest concept face trimitere la responsabilitatea socialã, fatã de comunitate si fatã de subordonati. Termenul de ”onoare” presupune probitate moralã, dreptate, impartialitate si sacrificiu.


Conceptul de BUNÃSTARE: Sã dai și sã nu iei (ceri). Acest termen (bunãstare) face trimitere la o situatie personalã dar si socialã în care binele personal face parte din binele general. Actiunea de a da, a oferi, a ajuta dezinteresat presupune o recompensã moralã, iar într-o societate bazatã pe acest principiu el se reflectã asupra ta într-o actiune egalã din partea sa atunci când ai nevoie de ajutor.

Conceptul de FRATERNITATE: Iubeste-i pe ceilalti la fel cum te iubești pe tine si pe fratii tãi (familia ta). Acest concept defineste egalitatea dintre toate fiintele umane si induce ideea unei relatii de dependentã între binele personal si cel general. Iubirea fatã de ceilalti în aceeasi mãsurã cu cea fatã de familia ta, duce la ajutorarea si protejarea acestora.

Evident cã toate aceste concepte pot suporta discutii si analize ample si chiar contradictorii. Acesta este si rolul lor, si anume acela de a conștientiza viata personalã în contextul societãtii în care trãim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.